Κερδοσκοπία μέσω κινητού - υψηλά κέρδη και υψηλοί κίνδυνοι

Οι χρήστες των πλατφορμών διαπραγμάτευσης διαθέτουν εργαλεία επαγγελματιών χρηματιστών, υποτιμώντας συχνά τους κινδύνους. Ας εξετάσουμε μια τέτοια περίπτωση με ένα συγκεκριμένο παράδειγμα επένδυσης.

Ας πάρουμε τους δείκτες μετοχών, οι οποίοι συνήθως αποτελούν μακροπρόθεσμη επένδυση. Πώς μπορούν όμως να γίνουν ένα εργαλείο βραχυπρόθεσμης κερδοσκοπίας, κατά την οποία συχνά οι χρήστες πλατφορμών διαπραγμάτευσης υποτιμούν τους κινδύνους;

Πριν από το Διαδίκτυο και την επέκταση των παροχέων κινητής τηλεφωνίας, ήταν μια εποχή στην οποία ένας συνηθισμένος ενδιαφερόμενος για επενδύσεις, είχε ελάχιστες επιλογές να λάβει πληροφορίες. Η πλησιέστερη πηγή ήταν συχνά η τοπική βιβλιοθήκη ή ένα συνδρομητικό περιοδικό. Οι απαιτούμενες αναφορές από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ήταν συχνά ακριβές και με αναμονή - ακόμη και κάμποσων ημερών.  

Ωστόσο, με τη σημερινή υποδομή, ένας επενδυτής μπορεί να διαβάσει μια έκθεση οποιουδήποτε χρηματοπιστωτικού ιδρύματος στο Διαδίκτυο, αμέσως μόλις δημοσιευτεί. Οδηγίες, πληροφορίες και στοιχεία αξιόπιστων φορέων για τις διαπραγματεύσεις, μπορούν να βρεθούν στο Διαδίκτυο μέσα σε λίγα λεπτά, μαζί με κριτικές και εμπειρίες άλλων χρηστών. Παρόμοια πληροφόρηση μεταξύ των απλών επενδυτών είναι πρωτοφανής.

Μαζί με τις πληροφορίες μεγάλωσε επίσης και το φάσμα των επενδυτικών προϊόντων και μέσων. Δημοφιλείς είναι οι χρηματιστηριακοί δείκτες, στους οποίους επενδύονται εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια.

Ελκυστικότητα και παγίδες των χρηματιστηριακών δεικτών κατά τη χρήση της λεγόμενης σύμβασης επί διαφοράς

Όταν εμφανίζονται αναφορές για τις κινήσεις στις αγορές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γίνεται συχνά λόγος ακριβώς για τις κινήσεις των δεικτών. Οι πιο σημαντικοί δείκτες είναι:

Ο Dow Jones Industrial Average μετρά την απόδοση των 30 πιο γνωστών αμερικανικών εταιρειών

Ο S&P 500 μετρά την ανάπτυξη επιλεγμένων 500 μετοχών στις ΗΠΑ  

Ο NASDAQ μετρά ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών μετοχών κυρίως από τον κλάδο της τεχνολογίας

Ο DAX 30 μετρά 30 μεγάλες γερμανικές εταιρείες που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης

Οι διαπραγματεύσεις των χρηματιστηριακών δεικτών μπορούν να ενισχυθούν χρησιμοποιώντας το επενδυτικό μέσο της σύμβασης επί διαφοράς (CFD - από το αγγλικό Contract For Difference), το οποίο λειτουργεί με βάση τη μόχλευση. Δηλαδή, τη συμπλήρωση των ιδίων κεφαλαίων από ξένα κεφάλαια. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερα κέρδη, αλλά και σε απώλειες. Το μέγεθος της χρηματοοικονομικής μόχλευσης ρυθμίζεται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών. Για τον μικροεπενδυτή, ορίζει το μέγιστο ύψος χρηματοοικονομικής μόχλευσης για τους κύριους δείκτες, συμπεριλαμβανομένων των ανωτέρων, σε 1:20, για τους δευτερεύοντες δείκτες μετοχών 1:10 και για μεμονωμένες μετοχές 1:5. Επομένως, μπορεί να θεωρηθεί ότι η ρυθμιστική αρχή αντιλαμβάνεται τη διαπραγμάτευση των κύριων χρηματιστηριακών δεικτών, ως τη λιγότερο επικίνδυνη από τις αναφερόμενες παραλλαγές, καθώς επιτρέπει κατά τη διάρκεια των συναλλαγών τους, τη χρήση της υψηλότερης μόχλευσης.

Για να σας δώσουμε μια καλύτερη εικόνα για το πώς λειτουργεί η μόχλευση στα πλαίσια CFD, δείχνουμε ένα πρότυπο παράδειγμα του χρηματιστηριακού δείκτη. Θα δουλέψουμε με την κίνηση του δείκτη DAX Cash. Αυτός ο δείκτης, είχε στις 18 Ιουνίου 2019 στις 8:00 π.μ. αξία 12.062,50. Την ίδια ημέρα στις 4:00 μ.μ. είχε αξία 12.342,70. Επρόκειτο δηλαδή για μια αύξηση 2,32%. Στον πίνακα, η μόχλευση κυμαίνεται από 1: 1 έως 1:20. Σε αυτή την περίπτωση, θα υποθέσουμε την αύξηση. Σε περίπτωση που κατέβει ο δείκτης, θα έχουμε απώλεια. Αν αυξηθεί θα σημειώσουμε κέρδη.

 article2

Τέλη: Ο πίνακας δείχνει το λεγόμενο spread, τη χρέωση, η οποία υπολογίζεται από τα κέρδη του εμπόρου από τη διαφορά μεταξύ των τιμών αγοράς και πώλησης. Ποιες είναι οι προμήθειες και λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού τους, μπορείτε να μάθετε εδώ.

Ας υποθέσουμε ότι στις 8:00 ο επενδυτής άνοιξε τη θέση και στις 16:00 έκλεισε τη θέση. Ο δείκτης αυξήθηκε κατά 2,32% κατά την περίοδο αυτή. Έτσι, η εκτίμηση για την αύξηση ήταν συμφέρουσα. Μια αντίστοιχη αύξηση του κέρδους, μπορεί επίσης να παρατηρηθεί, καθώς αυξάνεται η μόχλευση. Ενώ χωρίς τη χρήση της μόχλευσης, το κέρδος του επενδυτή σε μια επένδυση ύψους 10.000 ευρώ ήταν μόνο 232 ευρώ, χρησιμοποιώντας τη μόχλευση 1:10, το κέρδος φτάνει μέχρι και τα 2.320 ευρώ. Χρησιμοποιώντας τη μέγιστη επιτρεπόμενη μόχλευση στους δείκτες μετοχών, το κέρδος άγγιξε τα 4.640 ευρώ. Δηλαδή 46,4% σε μία μέρα. Το ερώτημα είναι, εάν μια τέτοια απόδοση μπορεί να αντισταθμίσει  τον κίνδυνο, ο οποίος είναι επίσης υψηλός. Στην αντίθετη περίπτωση, με βάση αυτό το παράδειγμα με χρήση της μόχλευσης 1:20, το αποτέλεσμα θα ήταν ότι θα υπήρχε απώλεια ύψους 4.640 ευρώ.

Είναι οι επικίνδυνες διαπραγματεύσεις κατάλληλες για εσάς;

Τέτοια επικίνδυνα προϊόντα, απαιτούν ισχυρή πειθαρχία και εμπειρία στις διαπραγματεύσεις. Οι διαπραγματεύσεις χρηματιστηριακών δεικτών μέσω CFD, δεν είναι κατάλληλες για τους επενδυτές που εκτιμάνε τη σιγουριά και προσπαθούν να αποφύγουν τον υψηλό κίνδυνο. Από την άλλη πλευρά, στους επενδυτές που δεν φοβούνται να ρισκάρουν και είναι αρκετά έμπειροι, θα μπορούσαν να αρέσουν παρόμοια μέσα. Τα CFD επιτρέπουν υψηλά κέρδη χρησιμοποιώντας ένα σχετικά μικρό ποσό ιδίων κεφαλαίων. Με την δυνατότητα υψηλών κερδών έρχεται η απειλή μεγάλων ζημιών. Επομένως, είναι απαραίτητο να χειριστείτε αυτό το εργαλείο με προσοχή. Και σε κάθε περίπτωση, εξοικειωθείτε λεπτομερώς με όλους τους βασικούς όρους.

Η σχέση με τον κίνδυνο, εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά κινδύνου στο επενδυτικό ερωτηματολόγιο. Το Επενδυτικό Ερωτηματολόγιο είναι ένα εργαλείο που έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει και τις δύο πλευρές από το ενδεχόμενο να εισέλθουν σε ακατάλληλη διαπραγμάτευση. Σύμφωνα με το Νόμο περί κεφαλαιαγοράς, κάθε επενδυτής είναι υποχρεωμένος να συμπληρώσει ένα επενδυτικό ερωτηματολόγιο με τον εν δυνάμει πελάτη. Το επενδυτικό ερωτηματολόγιο αξιολογεί την εμπειρία και την πρόθεση για κίνδυνο. Το εύρος του προφίλ κινδύνου από το ερωτηματολόγιο, κυμαίνεται από τον επενδυτή με απαιτήσεις για την υψηλότερη ασφάλεια, δηλαδή ένα πολύ συντηρητικό προφίλ, μέχρι και επιθετικού τύπου επενδυτή, ο οποίος απαιτεί όσο το δυνατόν υψηλότερα κέρδη και είναι πρόθυμος να αναλάβει και υψηλότερο κίνδυνο.

Disclaimer: The content of the Reports constitutes Marketing Communication and does not constitute Investment Advice or Investment Research or an offer for any transactions in financial instrument. The content of the Reports represents the view of our experts on a generic basis, and does not take into consideration individual readers personal circumstances, investment experience or current financial situation. In addition, the Reports have not been prepared in accordance with legal requirements designed to promote the independence of Investment Research, and are not subject to any prohibition on dealing ahead of the dissemination of Investment Research. Readers using the Reports should consider the possibility of encountering substantial losses. The past performance is not a guarantee of future results. Therefore, Goldenburg Group Limited shall not accept any responsibility for any losses of traders due to the use and the content of its Reports.